Dinsdagtip #48: doe dit en je brein ervaart kalmte en rust

Dinsdag Productiviteitstip #48

Kalmte en Rust

Als kennisprofessionals aangeven dat ze stress ervaren op de werkvloer, of ‘niet in control’ te zijn over hun werkweek, dan wijten ze dit vaak aan tijdgebrek. Er is simpelweg te veel te doen in te weinig tijd.

Maar de échte oorzaak van het stressgevoel is niet te vinden in de verhouding tijd vs taken. De echte oorzaak van het stressgevoel wordt veroorzaakt door een potentieel falen.

Falen is een gevaar voor overleven

Als je de werking van ons brein helemaal plat wil slaan tot de essentie, dan kun je stellen dat dit de belangrijkste breinfuncties zijn:

 1. het conserveren van energie
 2. overleven (en gevaar ontwijken)
 3. voortplanten

Binnen deze 3 ‘functies’ heeft ons brein allerlei regels geleerd. Met andere woorden: hij heeft allerlei associaties die gekoppeld zijn met energiebehoud, overleven en voortplanten.

Omdat deze dinsdagtip over het gevaar van falen gaat, willen we ons focussen op functie #2: overleven. De belangrijkste associaties die je brein namelijk heeft met functie 2: overleven, zijn:

Is er genoeg voedsel?
Heb ik genoeg sociale connecties / liefde?

Waar dit vroeger voor onze voorouders simpel was (voedsel was voedsel en sociale liefde was sociale liefde), heeft ons brein nu andere associaties gecreëerd. Voedsel is (in de Westerse samenleving) vervangen door ‘geld’ en sociale liefde is vervangen door waardering, erkenning en status.

En dit laatste punt brengt ons bij ons eerste punt: falen is een gevaar voor overleven. Want faal jij op je werk, dan riskeer je een potentieel geldgebrek (door ontslag of mislopen van promotie) en een afbreuk van erkenning en daardoor sociale connectie.

Wat kunnen kennisprofessionals hiervan leren?

Allereerst kun je jezelf de volgende twee vragen stellen:

 1. Van wie vreest mijn brein een gebrek aan erkenning?
 2. Wat associeert mijn brein met erkenning en prestatie?

Dit geeft al inzicht en hopelijk rust. Zo komt de ene professional erachter dat hij snelheid als de bepalende factor van prestatie ervaart, en de andere professional ervaart eindresultaat voor de klant als bepalende factor.

Vervolgens kun je – om stress te verlagen – ervoor zorgen dat jij het gevaar van falen minimaliseert. Dit doe je door zelf in controle te zijn over het oordeel over jouw werk.

Hoe doe je dit?

Door te vragen wat jouw eindklant als hoogste waardeert. Dus wat zijn sterkste associatie is met kwaliteit. Dit ligt vaak op 1 van de volgende thema’s:

 1. Snelheid van aflevering
 2. Communicatie en afstemming
 3. Details en kwaliteit
 4. Vorm
 5. ‘Ja- amen’ – sommige klanten willen dat je álles exact doet wat ze vragen op de meest perfecte manier 🙂

Actie voor jou

 1. Bepaal wie jouw meest gevreesde beoordelaar is.
 2. Bepaal wat jouw persoonlijke associatie is met prestatie.
 3. Vraag aan het begin van elke taak en elk project welk thema jouw (interne) klant als hoogste waardeert. Eventueel kun je om een rangorde vragen!
 4. Vraag wanneer dit voor hem ‘een 10’ is: wanneer is dit thema perfect uitgevoerd?
 5. Doe dit vervolgens.


Succes!

Met productieve groet,

Marcel van den Berg + Fokke Kooistra

De meest populaire Think Productive workshops

Getting Your Inbox To Zero – leer hoe je elke dag je inbox leeg krijgt en tijd over houdt.

“Ik heb gezien dat mensen (zelfs na enkele maanden) een blijvende email structuur houden. Zij ‘leven’ niet meer in de Inbox en houden tijd over voor écht werk.” – Carolien Abrahamse, PwC

Denk Productief! – een bewezen productiviteit-systeem die je meer grip en controle geeft op je dagelijkse to-do lijst.

“De tijd die je investeert in het organiseren van je werk, die verdien je dubbel en dwars terug. Het voelt van ‘ik ben niet bezig met mijn werk’, maar door het los te laten van je werk kun je veel meer en efficiënter werken erna.” – Alderik Bos, Lift Intermediair