Dinsdagtip #49: met wie lunch jij vandaag?

Dinsdag Productiviteitstip #49

Crossfunctionele lunch

Vorige maand kwam het nieuwe boek van managementgoeroe Tom Peters (bekend van o.a. In Search of Excellence) uit: The Excellence Dividend. Voor wie Tom Peters’ werk kent, bevat het boek veel van zijn vaste stokpaardjes. In deze dinsdagtip willen we één van deze stokpaardjes bespreken: zijn advies om zoveel mogelijk crossfunctionele lunches te doen.

Volgens Peters ligt het geheim van succesvolle organisaties in de mate van succesvolle samenwerking over verschillende functies en afdelingen (crossfunctionele samenwerking).

Hij geeft daarom het ‘never waste a lunch’ advies aan kennisprofessionals, om zoveel mogelijk te leren van andere functiegebieden (en uiteraard om je netwerk uit te breiden).

Wat kun jij hiervan leren?

Onze tips focussen zich op productiviteit. Waar veel kennisprofessionals hun productiviteit en effectiviteit zelf proberen te verbeteren (door boeken te lezen, cursussen te volgen, etc.), willen we je uitdagen om het advies van Tom Peters ter harte te nemen. Ga op zoek naar nieuwe inzichten buiten je netwerk. Maak een afspraak, en geef aan dat je jouw dagelijkse werkprocessen wilt verbeteren en hiervan wil leren van professionals uit andere functies of vakgebieden.

Start eerst in je eigen organisatie. Zoek iemand in een totaal andere functie en bespreek hoe jij je werkweek inricht en vraag hoe zij hun werkweek inrichten.

Doe dit ook met mensen uit een geheel andere industrie. Dit geeft vaak verrassende inzichten.

Bespreek tijdens dit gesprek het volgende:
* hoe zij hun agenda beheren
* hoe zij hun taken gedisciplineerd uitvoeren
* of zij ergens in hun werkweek de communicatie minimaliseren en zo ja, hoe
* welke software tools zij inzetten
* of ze iemand in hun netwerk kennen die een Kalme Professional is (extreem efficiënt maar de rust zelve)
* wat hun beste tip aan jou is om je rol te verbeteren

Actie voor jou

  1. Vraag aan je netwerk om je te introduceren aan mensen die (naar hun mening) hun werkweek uitstekend uitvoeren qua efficiëntie en effectiviteit.
  2. Kies een vaste dag in de week waarin je 45 minuten inplant om met deze mensen te spreken. Dit kan face to face of via Skype.
  3. Maak een gespreksverslag en noteer de belangrijkste tips.
  4. Start pas met de uitvoering van een tip wanneer je de vorige tip minimaal 2 weken elke dag hebt uitgevoerd.
  5. Vraag in elk gesprek om een nieuwe introductie.


Succes!

Met productieve groet,

Marcel van den Berg + Fokke Kooistra

De meest populaire Think Productive workshops

Getting Your Inbox To Zero – leer hoe je elke dag je inbox leeg krijgt en tijd over houdt.

“Ik heb gezien dat mensen (zelfs na enkele maanden) een blijvende email structuur houden. Zij ‘leven’ niet meer in de Inbox en houden tijd over voor écht werk.” – Carolien Abrahamse, PwC

Denk Productief! – een bewezen productiviteit-systeem die je meer grip en controle geeft op je dagelijkse to-do lijst.

“De tijd die je investeert in het organiseren van je werk, die verdien je dubbel en dwars terug. Het voelt van ‘ik ben niet bezig met mijn werk’, maar door het los te laten van je werk kun je veel meer en efficiënter werken erna.” – Alderik Bos, Lift Intermediair