Rond je jaar af als een Productiviteits Ninja

De ‘countdown’ is begonnen! Voordat je het weet is het Kerst en luiden we al snel daarna het nieuwe jaar in. Het is dus hoog tijd dat we de balans opmaken en dat we bepalen waar we ons nog mee bezig gaan houden. Hoe rond je het jaar af als een Productiviteits Ninja? En hoe zorgt deze werkwijze ervoor dat je klaar bent voor het nieuwe jaar?

Eindig sterk

Ik eindig het jaar graag sterk. Dit geeft me een ontspannen gevoel bij het kerstdiner en het helpt me ook om het nieuwe jaar met frisse moed te beginnen. De laatste paar weken van december gebruik ik dan ook om mijn doelen van het afgelopen jaar te evalueren, om mijn laatste acties te bepalen en om mijn nieuwe doelen voor het komende jaar vorm te geven. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Eindejaarsevaluatie

Half november plan ik een halve dag in voor mijn ‘jaarevaluatie’ van eerder gestelde jaardoelen (werk en privé). Deze lijst van doelen doorloop ik al tijdens mijn kwartaal-reviews, maar tijdens mijn eindejaarsevaluatie ga ik er nog eens extra kritisch doorheen. Ik stel mezelf daarbij de vraag: Is dit doel behaald? En zo niet, is het realistisch om dit doel nog te behalen voor het einde van het jaar? Verdere vragen die ik mezelf stel zijn: van welke dingen heb ik het afgelopen jaar het meest genoten, wat zijn de lessen die ik geleerd heb en waar had ik scherper op moeten letten?

Big Rocks eindsprint

Vanuit mijn eindejaarsevaluatie bepaal ik welke Big Rocks ik nog kan doen voor eind december. Deze plan ik vervolgens in op weekniveau. In sommige gevallen maak ik voor deze werkzaamheden bepaalde tijdsblokken vrij binnen mijn agenda. Deze ‘afspraken met mezelf’ geven me de tijd die ik nodig heb om aan de Big Rocks te kunnen werken. Omdat ik de Big Rocks over de laatste weken van december spreid hoef ik niet alles aan het einde van het jaar te doen.

Marge inbouwen

Ik ‘bouw marges in’ voor de onverwachte zaken die toch nog aan mij gevraagd worden. De maand december brengt sowieso al de nodige verplichtingen met zich mee (Sinterklaas, Kerst(borrel/diner), eindejaar borrel, etc. Door extra marge (2 blokjes van 2 uur in de laatste 2 werkweken) in mijn agenda te plannen kan ik ook onverwachte vragen en verzoeken van mijn collega’s of vrouw opvangen. Verder zorg ik ervoor dat ik op mijn laatste werkdag geen afspraken meer ingepland heb staan, zodat ik ‘de laatste dingen’ van mijn lijstje kan wegwerken en aan het einde van de dag mijn laptop met een voldaan gevoel kan dichtklappen. Ook dit weer vanuit de gedachte om het einde van het jaar met focus en aandacht te vieren.

Nieuwjaarsplanning

In de loop van het vierde kwartaal schrijf ik vaak al ideeën op voor het jaar daarop. Tijdens een speciaal ‘nieuwjaarsplanning’-moment (eerste week van december) bepaal ik vervolgens wat mijn concrete doelen zullen zijn voor mijn werk- en mijn privéleven. Vaak bedenk ik ook een thema waar ik me het volgende jaar meer mee bezig wil gaan houden.

Ik wens je heel veel succes toe met de afronding van 2018, de laatste eindsprint, en met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar!

Door Arjo de Vroome