Time Management?

Denk je wel eens bij jezelf dat je beter zou moeten worden in time management? Vraag jij je ook af hoe het toch komt dat sommige mensen zoveel meer gedaan krijgen dan jij? Zou je soms willen dat er meer uren in een dag zaten?

Het wordt vaak gedacht dat goed Time Management de sleutel is tot meer productiviteit, succes en geluk. Er zijn honderden boeken verkrijgbaar over dit onderwerp. Meestal geschreven door goeroe-achtige types die het allemaal zo perfect voor elkaar lijken te hebben. Ze vertellen je precies hoe het moet: de juiste prioriteiten stellen, de dag beginnen met een lijst dingen die die dag echt moeten gebeuren, het lijstje één voor één afwerken te beginnen bij de belangrijkste, alles archiveren, doelen stellen, plannen maken enz. enz. enz. Het klinkt allemaal zo simpel, nietwaar?

Maar de praktijk is vaak weerbarstig en het is soms demotiverend alleen succesverhalen te horen. Wij als Productiviteits Ninja’s van Think Productive zijn alles behalve superhelden of goeroe’s die precies weten hoe het moet en waar het nooit eens fout gaat. We werken al jaren hard om de strijd aan te binden met onze eigen niet-productieve gewoontes en hebben met vallen en opstaan geleerd hoe we meer grip op ons werk krijgen en productiever kunnen zijn. Dit is een proces en een zoektocht die blijft doorgaan. Over de jaren heen is de belangrijkste les die we hebben geleerd: Time Management bestaat niet meer…

Het spel is veranderd. We leven in een tijdperk waarin je continue online bent en wordt bedolven onder informatie tenzij je daar bewust en actief iets aan doet. We worden voortdurend gebombardeerd met zaken die onze aandacht vragen. En dat vanuit meerdere bronnen tegelijk. Op een manier die we tien jaar geleden niet voor mogelijk hadden kunnen houden. In oude time management boeken was het omgaan met nieuwe informatie simpel: het kwam binnen op papier en werd ’s ochtends bezorgd op kantoor en misschien ’s middags nog een keer als je echt belangrijk was. Het afhandelen van deze informatie kostte hooguit een uurtje. Daardoor was je de rest van de dag in staat om je ‘echte werk’ te doen. Dit kon je plannen via de ABC-methode en eTP_ninjaen simpele actielijst.

Helaas werkt dit vandaag de dag niet meer. Met 24/7 email, social media, whatsapp, internet en conference calls is het een grote uitdaging om Tijd en Aandacht te vinden om ook maar enigszins in de buurt te komen van het doen van ons ‘echte werk’. Heb je wel eens dat je aan het einde van de dag naar je volle actielijst kijkt en je afvraagt wat je die dag nou eigenlijk gedaan hebt? Wij wel…

Het is onmogelijk om alles af te krijgen. Werk is vandaag de dag oneindig veel complexer dan het ooit geweest is. Rollen en functies zijn minder scherp afgebakend en werk is veel ‘vloeibaarder’ dan vroeger. Bovendien neemt de snelheid waarmee de wereld om ons heen veranderd steeds toe. Er is altijd meer werk te doen of te bedenken dan dat er tijd is.

De oplossing is Aandachts Management. Maak je dus geen zorgen. Ook al is het spel veranderd, er bestaan nieuwe en slimme tactieken om het spel te winnen. Aandachts Management is de nieuwe sleutel voor productiviteit. De mate waarin je in staat bent om je Aandacht (die nog schaarser is dan tijd!) te beschermen en benutten, bepaalt vandaag de dag je succes! Er zijn helaas wel een aantal vijanden die het je knap moeilijk proberen te maken: stress, uitstelgedrag, onderbrekingen, afleidingen, onduidelijke processen enz. Om deze obstakels te overwinnen en je te richten op waar het echt om gaat is het tijd om te denken als een Ninja!

Veel succes!