De leugens van een persoon die het ‘druk’ heeft

Hoe vaak beantwoorden we de vraag ‘Hoe gaat het?’ met ‘Ik heb het druk!’ Iedereen heeft het druk. Druk bezig zijn is de norm geworden. Het is als het ware onze standaardinstelling geworden. En om de één of andere reden streven we er ook naar. We verzetten ons tegen het niet druk bezig zijn, ook al klagen we over het druk bezig zijn. Wanneer hoorde je iemand voor het laatst zeggen dat hij of zij niet druk bezig was?

Waarom houdt het druk bezig zijn ons zo druk bezig? We zullen het over drie leugens gaan hebben die ons gevangen houden.

1. ‘Ik heb niet genoeg tijd’

Mijn dochter zei dit tegen me toen ik aan haar vroeg hoe het met haar dwarsfluitoefeningen ging. “Ik heb het te druk!”

Waar had ze het zo druk mee? Voornamelijk Netflix.

Wanneer het zo overduidelijk is kunnen we er gemakkelijk om lachen, maar wat zijn nou eigenlijk de dingen waar wij van zeggen dat we er geen tijd voor hebben omdat we het te druk hebben? Misschien het strategische denken op de lange termijn omdat we zo druk bezig zijn met ons dagelijkse leven. Of de innovatie omdat we zo druk bezig zijn met het behouden van de status quo. Of de time management training omdat we geen tijd schijnen te hebben…

Misschien hebben we geen tijd voor onze gezondheid. In 2010 bracht de American Psychological Association een rapport uit genaamd ‘Stress in America’ met de volgende bevindingen:

“In het algemeen erkennen Amerikanen dat hun stressniveaus hoog blijven en dat ze buiten hun eigen gezondheidsnormen vallen. Volwassenen schijnen het belang van gezonde gedragingen, zoals het beheren van hun stressniveaus, gezond eten, voldoende slaap en beweging te begrijpen, maar ze geven ook aan dat ze het moeilijk vinden om deze gezonde gedragingen ook daadwerkelijk toe te passen. Het te druk bezig zijn wordt als de primaire barrière gezien waardoor ze hun stress niet beter kunnen beheren…”

Dr. Susan Koven van het algemene ziekenhuis in Massachusetts schreef in haar 2013 Boston Globe column: “In de afgelopen jaren heb ik een soort van epidemie aanschouwd: patiënten blijven met dezelfde problemen komen. De symptomen zijn onder andere; vermoeidheid, geïrriteerdheid, slapeloosheid, angst, hoofdpijn, maagzuur, verstoringen van de darmen, rugpijn en gewichtstoename. Er zijn geen bloedtesten of röntgenfoto’s die genomen kunnen worden voor de diagnose van deze conditie en toch is het heel gemakkelijk te herkennen. De conditie is excessief druk bezig zijn.”

Het is nu eenmaal een feit dat onze verbeelding altijd onze capaciteiten zal overtreffen. Er valt altijd meer te doen en er is nooit genoeg tijd voor. Het druk bezig zijn zorgt er echter voor dat onze prioriteiten scheef worden getrokken.

2. ‘Het is niet belangrijk of dringend’

Recentelijk behoorde ik tot het panel dat deelnam aan de Live Q&A van de Guardian. Het thema was: Hoe je productiever kunt zijn op je werk. Het viel me op dat een heleboel vragen eigenlijk te maken hadden met het leven buiten het werk. Verschillende mensen zeiden dat ze zich best wel productief voelden op het werk, maar dat hun leven buiten hun werk; zelfzorg, persoonlijke doelen, de administratie van hun leven, huishoudelijke taken, met vrienden bijkletsen er nooit echt van kwam omdat het nooit onder ‘Belangrijk of Dringend’ viel.

De Eisenhouwer Belangrijk versus Dringend matrix is een traditioneel time management tool dat mensen helpt om datgene te prioriteren waar ze ‘ja’ tegen zeggen en waar ze ‘nee’ tegen zeggen. Het idee is dat je prioriteert wat ‘Dringend en Belangrijk’ is en dat je daarna overgaat naar ‘Belangrijk maar niet Dringend’. In een ideale situatie zou je de ‘Dringende maar niet Belangrijke’ zaken delegeren en de ‘Niet Belangrijke of Urgente’ zaken verwijderen of afwijzen.

Voor een persoon die het druk heeft valt het leven buiten het werk onder ‘Niet Belangrijk of Dringend’. Soms, wanneer het om een noodsituatie met de familie gaat of wanneer de cv-ketel kapot is of de APK-keuring eraan komt, wordt het Belangrijk maar anders valt het privéleven bijna nooit onder de Belangrijk categorie. Om die reden worden privézaken uitgesteld tot wanneer er meer tijd beschikbaar is, wat natuurlijk nooit gebeurd.

Hier komt het op neer: Hoe definieer je wat belangrijk is?

Bestaat het alleen uit ‘slechte dingen gebeuren als ik het niet doe’ of horen ‘goede dingen gebeuren wanneer ik het wel doe’ daar ook bij? Als we niet voor onze gezondheid zorgen zien we het belang daarvan pas in nadat we een burn-out hebben opgelopen. Maar als we datgene wat ‘belangrijk’ is definiëren als datgene wat ons vermogen aantast om goed werk te kunnen verrichten, dan zullen onze gezondheid, welzijn en privéleven van essentieel belang worden.

En gaat het alleen maar om datgene wat belangrijk is voor anderen? Of hoort daar ook datgene bij wat voor jou belangrijk is? Vaak plaatsen we de behoeften van anderen boven onze eigen behoeften. We zien de beloften die we maken aan anderen als vastgezette verplichtingen waaraan we moeten voldoen, terwijl onze eigen doelen vaak alleen maar intenties, verwachtingen en dromen zijn waar we nog aan toe moeten komen. Soms kunnen we daar gebruik van maken door een externe verplichting te verbinden aan onze persoonlijke doelen. Het is echter goed om in gedachten te houden dat al datgene wat jou beïnvloedt ook de mensen waar jij om geeft en waar je voor werkt zal beïnvloeden. Wie je bent doet ertoe en wat jouw vermogen beïnvloedt om de beste versie van jezelf te kunnen zijn is belangrijk.

Als we de cyclus van overmatig druk bezig zijn willen doorbreken, moeten we herdefiniëren wat belangrijk is.

3. ‘Ik moet meer gedaan krijgen’

Het druk bezig zijn focust zich op de kwantiteit, niet de kwaliteit, van het meer gedaan krijgen, zonder de juiste dingen gedaan te krijgen of zelfs maar te vragen wat de juiste dingen zijn. Wanneer we te veel te doen hebben en niet genoeg tijd hebben willen we het liefst, onder druk, zoveel mogelijk gedaan krijgen, maar zoals Tim Ferris al aangaf: “Het druk bezig zijn is een vorm van lui zijn, lui denken en het is een willekeurige actie”.

Mensen zeggen vaak tegen me dat ze zichzelf niet de tijd geven om na te denken, vooral niet wanneer het druk is, omdat nadenken niet aanvoelt als werk. Dat is een overblijfsel van de industriële revolutie, toen ons werk zichtbaar en meetbaar was. Wanneer we nadenken kan niemand zien wat we aan het doen zijn en het voelt daarom aan alsof we niet werken.

Om die reden gaan we liever aan de slag met de activiteiten die laten zien dat we iets doen en waarvan het ook voor onszelf aanvoelt alsof we iets doen. We versturen nogmaals een e-mail. We hebben een andere vergadering. In de meedogenloze achtervolging van druk bezig zijn vergeten we een onderscheid te maken tussen nep werk en echt werk, omdat we onszelf niet de tijd geven om na te denken. We werken alleen maar harder en langer door en krijgen het alleen maar drukker.

Het is tijd voor de waarheid

Het probleem met druk bezig zijn is dat het nietszeggende en zinloze woorden zijn die alleen maar meer drukte creëren. Laten we het daarom niet meer hebben over hoe druk we het hebben maar laten we het in plaats daarvan eens hebben over datgene waar we echt druk mee bezig zijn en of dat ons de resultaten geeft die we willen op zowel ons werk als in ons privéleven.

Laten we het hebben over onze capaciteit, onze focus en ons doel. Misschien kunnen we dan waarheidsgetrouwe gesprekken hebben over waar onze toewijding te ver gaat, waar we grenzen moeten stellen, meer duidelijkheid moeten geven, Meedogenloos moeten zijn en moeten erkennen dat we Mensen zijn en geen Superhelden.

Laten we het druk bezig zijn niet langer zien als een eerbetoon. Druk bezig zijn is niet het doel en het zorgt er ook niet voor dat je productief bezig bent. De dingen die wij als nutteloos of tijdverspillers bezien kunnen nou juist de meest productieve dingen zijn waar we tijd voor vrij kunnen maken. En de dingen die we soms als werk zien kunnen de dingen zijn die ons ervan weerhouden om ons beste werk te leveren.

Laten we eerst eens verantwoordelijkheid nemen voor onze reactiecapaciteit; ons vermogen om ons beste werk te leveren, om mensen waar we om geven het beste van onszelf te geven op een manier die ons goed doet. Dan ben je namelijk pas echt productief bezig. Laten we kiezen waar we tijd voor vrijmaken in plaats van dat het druk bezig zijn dicteert waar we geen tijd voor hebben.

Ik heb genoeg van druk bezig zijn. En jij?

Door Grace Marshall